Ukrajina: Černobyl a Připjať Ukrajina: Černobyl a Připjať
Měření radiace dozimerem
img00011.jpg