Rakousko 2011 ( Korutany a Salcbursko)
Minimundus v Klagenfurtu
img00003.jpg